Veel gestelde vragen - Zonnepanelen inspectie

Het laten inspecteren van zonnepanelen heeft verschillende voordelen. Ten eerste kan een inspectie problemen identificeren die de prestaties van het systeem beïnvloeden, zoals beschadigde panelen, slechte bekabeling of omvormer problemen. 

Door deze problemen vroegtijdig op te sporen, kunnen ze snel worden verholpen en kan de efficiëntie van het systeem worden verbeterd. Daarnaast kan een inspectie de veiligheid waarborgen door eventuele elektrische risico’s te identificeren. 

Bovendien kan een inspectie ook helpen om de garantievoorwaarden te behouden en mogelijke verzekeringsclaims te ondersteunen. Kortom, een zonnepaneleninspectie zorgt voor optimale prestaties, veiligheid en gemoedsrust voor de eigenaar.

Het wordt aanbevolen om zonnepanelen jaarlijks te laten inspecteren. Jaarlijkse inspecties helpen bij het identificeren van eventuele problemen of afwijkingen die de prestaties van het systeem kunnen beïnvloeden. Deze inspecties kunnen worden uitgevoerd door een professionele installateur of een gespecialiseerd inspectiebedrijf.

Daarnaast is het ook belangrijk om na bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden een inspectie te laten uitvoeren, zoals na hevige stormen, hagelbuien, blikseminslagen of andere schadeveroorzakende gebeurtenissen.

Het regelmatig laten inspecteren van uw zonnepanelen zorgt ervoor dat eventuele problemen tijdig worden opgemerkt en verholpen, wat de prestaties, veiligheid en levensduur van het systeem ten goede komt. Raadpleeg de fabrikant of een professionele installateur voor specifieke aanbevelingen met betrekking tot de inspectiefrequentie, aangezien deze kunnen variëren op basis van het type zonnepanelen en de omgevingsomstandigheden.

Tijdens een inspectie kunnen verschillende problemen worden geïdentificeerd, zoals beschadigde zonnepanelen, losse bekabeling, omvormer problemen, schaduwval, vuilophoping, slechte montage, elektrische problemen en vermogensverlies. 

Andere problemen kunnen zijn: corrosie, vochtinfiltratie, isolatiefouten, verkeerde bedrading, oververhitting, slechte aarding, onjuiste installatie of gebrekkige documentatie. Deze problemen kunnen de prestaties van het systeem beïnvloeden, de veiligheid in gevaar brengen en de levensduur van de zonnepanelen verminderen. 

Het identificeren van deze problemen tijdens een inspectie is van essentieel belang om tijdig actie te ondernemen en de efficiëntie en betrouwbaarheid van het zonnesysteem te waarborgen.De duur van een zonnesysteem inspectie kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het systeem, de complexiteit van de installatie en eventuele specifieke problemen die moeten worden onderzocht. 

 

Over het algemeen kan een inspectie van een standaard zonnesysteem tussen de 1 tot 3 uur duren. 

 

Het inspectieproces omvat visuele inspectie van de panelen, bekabeling, omvormer en andere componenten, evenals het controleren van de elektrische aansluitingen en het uitvoeren van metingen. Het is belangrijk dat de inspectie grondig wordt uitgevoerd om een nauwkeurige evaluatie van het systeem te garanderen.

Tijdens een inspectie van een zonnesysteem worden verschillende stappen ondernomen om de werking en staat van het systeem te evalueren. Dit omvat een visuele inspectie van de zonnepanelen, bekabeling, omvormer en montagesysteem om eventuele schade, defecten of andere problemen te identificeren. 

 

Daarnaast worden elektrische metingen uitgevoerd om de prestaties van het systeem te controleren, zoals de spanning, stroomsterkte en weerstand. De inspecteur kan ook thermografie gebruiken om hotspots te detecteren die kunnen wijzen op problemen. 

 

Na de inspectie ontvangt u een rapport met de bevindingen, aanbevelingen en eventuele reparaties die nodig zijn om de prestaties en veiligheid van uw zonnesysteem te optimaliseren.

Als er problemen worden gevonden tijdens een inspectie van uw zonnepanelen, zal de inspecteur deze problemen documenteren en aanbevelingen doen voor eventuele reparaties of vervangingen die nodig zijn. 

 

U ontvangt een rapport met een gedetailleerde beschrijving van de geïdentificeerde problemen en mogelijke oplossingen. Op basis van dit rapport kunt u beslissen welke stappen u wilt nemen om de problemen aan te pakken. U kunt ervoor kiezen om De Centrale Inspectiedienst in te schakelen om de reparaties uit te voeren of om contact op te nemen met de fabrikant als het probleem onder de garantie valt. Het is belangrijk om eventuele problemen tijdig aan te pakken om de prestaties en veiligheid van uw zonnesysteem te waarborgen.

 

In het inspectierapport worden (mogelijke) constateringen benoemd die tijdens de inspectie aan het licht zijn gekomen. 

 

Ook worden er aanbevelingen gedaan om herstelwerkzaamheden uit te voeren. 

Bij De Centrale Inspectiedienst betaal je altijd achteraf. Na het uitvoeren van de inspectie kunnen kleine constateringen meestal direct opgelost worden. 

 

Mocht dit het geval zijn dan zal de inspecteur u vooraf melden wat de herstelkosten zijn.  Als u hier akkoord op geeft zullen de constateringen, waar mogelijk, direct opgelost worden. 

 

U ontvangt dan achteraf de factuur van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden en van de inspectie. 

Als u een offerte heeft ontvangen voor het installeren van een nieuw zonnesysteem kunt u deze overleggen met De Centrale Inspectiedienst. Wij keken graag met u mee en kunnen goed beoordelen of u een goed voorstel heeft ontvangen. 

Voor herstelwerkzaamheden aan uw zonnesysteem kunt u geheel vrijblijvend een offerte opvragen bij onze inspecteur. Hierin staan alle constateringen en het bedrag dat u kwijt bent om deze te herstellen. 

 

Uiteraard bent u vrij om de herstelwerkzaamheden door een andere partij uit te laten voeren. 


Indien gewenst zullen wij u in contact brengen met een betrouwbare partner van De Centrale Inspectiedienst. U kunt er dan voor kiezen om vrijblijvend een andere offerte op te vragen om een goede vergelijking te maken.

Tijdens het plaatsen van zonnepanelen kunnen verschillende fouten voorkomen. Enkele veelvoorkomende fouten zijn:

 

 1. Slechte positionering: Het niet juist positioneren van de zonnepanelen kan leiden tot verminderde opbrengst. Bijvoorbeeld door schaduwval van bomen, gebouwen of andere obstakels.

 

 1. Onjuiste bekabeling: Slechte bekabeling kan leiden tot verlies van energie en verminderde prestaties. Dit kan te wijten zijn aan onvoldoende dikte van de kabels, slechte verbindingen of onvoldoende bescherming tegen weersinvloeden.

 

 1. Onvoldoende bevestiging: Als de zonnepanelen niet stevig zijn bevestigd, kunnen ze losraken of beschadigd raken door wind of storm. Dit kan leiden tot veiligheidsrisico’s en verminderde prestaties.

 

 1. Slechte afdichting: Onvoldoende afdichting rond de zonnepanelen en bevestigingspunten kan lekkages veroorzaken en de duurzaamheid van het dak aantasten.

 

 1. Onjuiste omvormerkeuze: Het kiezen van een ongeschikte omvormer kan leiden tot verminderde prestaties en compatibiliteitsproblemen met het zonnesysteem.

 

Om deze fouten te voorkomen, is het belangrijk om een professionele en ervaren installateur in te schakelen. Zij hebben de expertise om de juiste positionering, bekabeling en bevestiging te garanderen en kunnen ervoor zorgen dat het systeem optimaal presteert. Het naleven van de voorschriften en richtlijnen van fabrikanten en certificeringsinstanties is ook essentieel.

 

Twijfelt u over de installatie van uw zonnesysteem? Laat dan een inspectie uitvoeren door De Centrale Inspectiedienst om de kwaliteit van uw zonnesysteem te controleren.

Zonnepanelen cowboys verwijst naar onbetrouwbare en onprofessionele installateurs van zonnepanelen. Deze cowboys opereren vaak zonder de juiste kennis, ervaring en certificeringen, en kunnen resulteren in slechte installaties en problemen op de lange termijn.

 

Enkele kenmerken van zonnepanelen cowboys zijn onder andere: het niet naleven van de wettelijke voorschriften en veiligheidsnormen, het gebruik van inferieure materialen, het niet verstrekken van garanties of after-sales service, en het niet nakomen van afspraken.

 

Om te voorkomen dat u te maken krijgt met zonnepanelen cowboys, is het belangrijk om grondig onderzoek te doen voordat u een installateur kiest. Controleer de referenties, certificeringen en ervaring van de installateur. Vraag om aanbevelingen en lees beoordelingen van eerdere klanten.

 

Het is ook raadzaam om offertes te vergelijken en niet te kiezen voor de goedkoopste optie. Kies voor een betrouwbare en gerenommeerde installateur die hoogwaardige materialen en professionele installatietechnieken gebruikt. Dit zal u helpen om een betrouwbaar en goed presterend zonnesysteem te krijgen, met de juiste garanties en service.

 

Bij De Centrale Inspectiedienst werken we nauw samen met gerenommeerde en gecertificeerde installateurs. Laat het ons weten als we ergens mee kunnen helpen. 

Microcracks zijn kleine scheurtjes of breuken in de zonnecellen van zonnepanelen. Ze kunnen ontstaan door verschillende factoren, zoals thermische stress, mechanische belasting of fabricagefouten. Hoewel microcracks meestal niet zichtbaar zijn voor het blote oog, kunnen ze de prestaties van zonnepanelen beïnvloeden door het verminderen van de stroomopbrengst en de levensduur. Microcracks kunnen zich ook verder ontwikkelen en leiden tot grotere schade aan de panelen. Het is belangrijk om regelmatige inspecties uit te voeren en eventuele microcracks te identificeren en te repareren om de efficiëntie en betrouwbaarheid van het zonnesysteem te behouden.

Hotspots in zonnepanelen zijn gebieden waar er een verhoogde warmteontwikkeling is, meestal veroorzaakt door een ongelijke verdeling van stroom in de zonnecellen. Dit kan optreden wanneer een zonnecel gedeeltelijk of volledig wordt afgedekt of beschaduwd, waardoor de stroom niet gelijkmatig door de cel kan stromen. Hierdoor kan er een hoge weerstand ontstaan, wat resulteert in oververhitting en potentiële schade aan de zonnecel en het paneel. Hotspots kunnen de prestaties van het zonnepaneel verminderen en in extreme gevallen zelfs leiden tot brandgevaar. Het is belangrijk om schaduwvorming op zonnepanelen te voorkomen en regelmatig inspecties uit te voeren om eventuele hotspots te identificeren en te verhelpen.

Delaminatie van een zonnepaneel verwijst naar het loslaten of scheiden van de verschillende lagen waaruit het paneel is opgebouwd. Een zonnepaneel bestaat uit meerdere lagen, waaronder een glasplaat, een laag zonnecellen en een achterste folie. Delaminatie kan optreden als gevolg van verschillende factoren, zoals temperatuurschommelingen, vochtinfiltratie of fabricagefouten. Het kan leiden tot verminderde prestaties van het paneel, zoals vermogensverlies en een kortere levensduur. Het is belangrijk om delaminatie te voorkomen door hoogwaardige materialen en fabricageprocessen te gebruiken en regelmatig inspecties uit te voeren om eventuele delaminatie vroegtijdig te detecteren en te verhelpen.Het vereffenen van een installatie is bedoeld om de spanning tussen verschillende geleidende delen gelijk te maken. Hierdoor zijn er geen spanningsverschillen en zal er dus geen stroom lopen, wanneer je deze delen aanraakt. De NEN 1010 (1 januari 2017) stelt het aarden van een PV-installatie verplicht.

In Nederland is een keuring voor zonnepanelen (nog) niet verplicht voor particuliere installaties. Echter, voor zakelijke installaties met een vermogen van meer dan 3×80 Ampère is een periodieke keuring volgens de NEN 1010 norm wel verplicht. Daarnaast kan een keuring ook vereist zijn bij subsidieaanvragen of bij aansluiting op het elektriciteitsnet. Hoewel het niet verplicht is, wordt het wel sterk aanbevolen om een keuring uit te laten voeren door De Centrale Inspectiedienst. Dit zorgt ervoor dat de installatie veilig en conform de geldende normen is en kan eventuele problemen tijdig identificeren.

Een stringomvormer is een essentieel onderdeel van een zonnesysteem dat gelijkstroom (DC) omzet in wisselstroom (AC) die geschikt is voor gebruik in huishoudelijke apparaten en het elektriciteitsnet. Het fungeert als een schakel tussen de zonnepanelen en de elektrische apparaten in een woning of bedrijf. De omvormer zorgt ervoor dat de opgewekte gelijkstroom wordt omgezet in wisselstroom, die direct kan worden gebruikt of teruggevoerd kan worden naar het elektriciteitsnet. 

Een micro-omvormer is een apparaat dat wordt gebruikt in zonnesystemen om de gelijkstroom (DC) die wordt geproduceerd door individuele zonnepanelen om te zetten in wisselstroom (AC) die geschikt is voor gebruik in huishoudelijke apparaten en het elektriciteitsnet. 

 

In tegenstelling tot traditionele string-omvormers, die meerdere panelen op één omvormer aansluiten, heeft elke zonnepaneel zijn eigen micro-omvormer. Dit zorgt voor een betere energieopbrengst, omdat elk paneel onafhankelijk kan werken en niet wordt beïnvloed door schaduw of prestatieverlies van andere panelen. 

 

Micro-omvormers bieden ook betere monitoring en veiligheid, aangezien problemen met individuele panelen gemakkelijker kunnen worden geïdentificeerd en geïsoleerd.

Een omvormer is een elektronisch apparaat dat de gelijkstroom (DC) die wordt geproduceerd door zonnepanelen omzet in wisselstroom (AC), die geschikt is voor gebruik in het elektriciteitsnet. Het is een essentieel onderdeel van een zonne-energiesysteem omdat het ervoor zorgt dat de opgewekte energie efficiënt kan worden gebruikt.

 

Micro-omvormers daarentegen zijn individuele omvormers die op elk afzonderlijk zonnepaneel worden geplaatst. In plaats van één centrale omvormer die alle panelen in een systeem omzet, hebben micro-omvormers het voordeel dat ze de energieproductie van elk paneel afzonderlijk optimaliseren. Dit betekent dat ze beter presteren bij schaduw, verschillende oriëntaties of verschillende paneelconfiguraties.

 

Of een omvormer of micro-omvormers beter zijn, hangt af van verschillende factoren, zoals de specifieke kenmerken van het zonne-energiesysteem, de locatie, het budget en de persoonlijke voorkeuren.

Optimizers zijn elektronische apparaten die worden gebruikt in zonnesystemen om de prestaties van individuele zonnepanelen te optimaliseren. Ze worden meestal geïnstalleerd tussen elk zonnepaneel en de omvormer. 

 

De functie van optimizers is om de opbrengst van elk zonnepaneel te maximaliseren, ongeacht eventuele schaduwval, verschillende oriëntaties of vervuiling. Ze werken door de spanning en stroom van elk afzonderlijk zonnepaneel te optimaliseren, zodat elk paneel onafhankelijk van de anderen kan werken. Hierdoor wordt het verlies aan energie als gevolg van schaduw of andere beperkingen geminimaliseerd.

 

Optimizers kunnen ook de monitoring van het zonnesysteem verbeteren, omdat ze individuele prestatiegegevens van elk zonnepaneel kunnen verzamelen. Dit maakt het eenvoudiger om eventuele problemen of storingen te identificeren en op te lossen.

 

Over het algemeen kunnen optimizers de efficiëntie en opbrengst van een zonnesysteem verbeteren, vooral in situaties waar schaduw of andere beperkingen aanwezig zijn.

Als uw zonnepanelen niet meer werken, zijn er verschillende mogelijke oorzaken en stappen die u kunt nemen om het probleem op te lossen:

 

 1. Controleer de omvormer: Controleer of de omvormer is ingeschakeld en of er storingsmeldingen worden weergegeven. Controleer ook of de bekabeling naar de omvormer goed is aangesloten.

 

 1. Controleer op schaduwval: Controleer of er objecten zoals bomen, gebouwen of andere obstakels schaduw werpen op de zonnepanelen. Schaduw kan de opbrengst van de panelen verminderen. Overweeg indien nodig het snoeien van bomen of het verplaatsen van obstakels.

 

 1. Controleer de monitoring: Als u een monitoringssysteem heeft, controleer dan of er storingen worden weergegeven of dat er afwijkingen zijn in de prestatiegegevens.

 

 1. Neem contact op met een professional: Als u de bovenstaande stappen hebt gevolgd en uw zonnepanelen nog steeds niet werken, neem dan contact op De Centrale Inspectiedienst. Wij kunnen een grondigere inspectie uitvoeren en het probleem mogelijk verhelpen.

 

Het is belangrijk om problemen met zonnepanelen zo snel mogelijk aan te pakken om de opbrengst te optimaliseren en eventuele garantieclaims tijdig in te dienen.

Als uw omvormer een storing aangeeft, zijn er een paar stappen die u kunt nemen:

 

 1. Controleer de handleiding: Raadpleeg de handleiding van uw omvormer om te zien wat de specifieke storingsmelding betekent en welke stappen u kunt nemen om het probleem op te lossen.

 

 1. Herstart de omvormer: Schakel de omvormer uit en wacht enkele minuten voordat u hem weer inschakelt. Dit kan soms kleine technische problemen oplossen.

 

 1. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met De Centrale Inspectiedienst. Wij kunnen u verder helpen en indien nodig een technicus sturen om het probleem te verhelpen.

 

Het is belangrijk om storingen zo snel mogelijk aan te pakken om de prestaties van uw zonnesysteem te optimaliseren en eventuele verdere schade te voorkomen.

Om het rendement van uw zonnepanelen te controleren, kunt u de volgende stappen ondernemen: 

 

 1. Controleer uw energieopbrengst: Bekijk uw energiemeter of uw energierekening om te zien hoeveel elektriciteit uw zonnepanelen hebben opgewekt. Vergelijk dit met de verwachte opbrengst op basis van de capaciteit van uw zonnepanelen. 
 2. Monitoringsysteem: Als u een monitoringssysteem heeft geïnstalleerd, kunt u real-time gegevens bekijken over de prestaties van uw zonnepanelen, zoals de opbrengst per dag, week of maand. 
 3. Neem contact op met De Centrale Inspectiedienst om een inspectie van uw zonnesysteem uit te laten voeren. 

Een pv-verdeler is een kleine, extra kast, die bestaat uit een hoofdschakelaar, extra groep en stopcontact. Hiermee splits je een bestaande groep op in 2 aparte groepen, bijvoorbeeld op zolder. Zo sluit je hier je omvormer en je wasmachine op aan. De stroom gaat dan via de groep waar je wasmachine op aangesloten zit. Hierdoor heb je geen nieuwe kabels of leidingen nodig vanuit je meterkast naar je wasmachine toe.

 

De voordelen van een PV-verdeler zijn onder andere dat je de groepenkast niet uit hoeft te breiden en er hoeft niet een nieuwe kabel getrokken te worden vanaf de meterkast tot aan de omvormer. 

 

Het nadeel van een PV-verdeler is dat een PV-verdeler max 3500watt aan kan, dit zijn ongeveer 12 zonnepanelen.

Zonnepanelen zelf zijn over het algemeen niet brandgevaarlijk. Ze worden ontworpen en vervaardigd volgens strikte veiligheidsnormen en ondergaan uitgebreide tests om ervoor te zorgen dat ze veilig kunnen functioneren. Zonnepanelen bestaan uit verschillende lagen materialen, waaronder siliciumcellen, glas, kunststof en aluminium, die over het algemeen niet brandbaar zijn.

 

Echter, net als bij elk elektrisch systeem, kunnen er brandgevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van verkeerde installatie, slecht onderhoud of externe factoren. Enkele mogelijke oorzaken van brandgevaar bij zonnepanelen zijn:

 

 1. Slechte bekabeling: Onjuiste of slecht geïnstalleerde bedrading kan oververhitting veroorzaken en brandgevaar opleveren. Het is belangrijk dat de bedrading correct wordt aangesloten en regelmatig wordt gecontroleerd op beschadigingen.

 

 1. Defecte omvormers: Omvormers zetten de gelijkstroom (DC) van de zonnepanelen om in wisselstroom (AC). Als een omvormer defect raakt, kan dit leiden tot oververhitting en mogelijk brand. Het is essentieel om regelmatig de werking en conditie van de omvormers te controleren.

 

 1. Brandbare materialen in de buurt: Als er brandbare materialen in de buurt van zonnepanelen worden geplaatst, zoals droog gras, bladeren of brandbaar isolatiemateriaal, kan dit het risico op brand vergroten. Het is belangrijk om een veilige afstand te bewaren tussen de zonnepanelen en potentieel brandbare materialen.

 

Om het risico op brandgevaar te minimaliseren, is het raadzaam om een professionele installateur in te schakelen voor de installatie van zonnepanelen. Daarnaast is regelmatig onderhoud en inspectie van het zonnesysteem essentieel om eventuele problemen tijdig te identificeren en te verhelpen.

 

Het is ook belangrijk om te vermelden dat de kans op brandgevaar bij zonnepanelen relatief laag is in vergelijking met andere elektrische apparaten in een huis. Met de juiste installatie, onderhoud en bewustzijn van mogelijke risico’s kunnen zonnepanelen veilig en efficiënt functioneren.Over het algemeen zijn zonnepanelen veilig wanneer ze correct worden geïnstalleerd en onderhouden. Ze worden ontworpen en vervaardigd volgens strikte veiligheidsnormen en ondergaan uitgebreide tests om ervoor te zorgen dat ze veilig kunnen functioneren. Zonnepanelen zelf zijn niet brandgevaarlijk en de kans op letsel of schade door zonnepanelen is over het algemeen zeer laag.

 

Echter, zoals bij elk elektrisch systeem, kunnen er risico’s ontstaan als gevolg van verkeerde installatie, slecht onderhoud of externe factoren. Enkele mogelijke veiligheidsrisico’s bij zonnepanelen zijn:

 

 1. Elektrisch gevaar: Zonnepanelen produceren gelijkstroom (DC), die moet worden omgezet naar wisselstroom (AC) door een omvormer. Het is belangrijk dat de elektrische bekabeling en aansluitingen correct worden geïnstalleerd om het risico op elektrische schokken te minimaliseren.

 

 1. Brandgevaar: Hoewel zonnepanelen zelf niet brandbaar zijn, kunnen er brandgevaarlijke situaties ontstaan door verkeerde installatie, slecht onderhoud of externe factoren zoals brandbare materialen in de buurt van de panelen. Het is belangrijk om de installatie en bedrading regelmatig te controleren en een veilige afstand te bewaren tot potentieel brandbare materialen.

 

 1. Valgevaar: Bij het installeren of onderhouden van zonnepanelen kan er een risico op vallen ontstaan, vooral bij installaties op daken. Het is van cruciaal belang om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals het gebruik van valbeveiliging en het werken volgens de juiste procedures.

 

Om de veiligheid van zonnepanelen te waarborgen, is het raadzaam om een professionele installateur in te schakelen voor de installatie en periodiek onderhoud. Daarnaast is het belangrijk om de instructies van de fabrikant op te volgen, regelmatig visuele inspecties uit te voeren en eventuele problemen onmiddellijk te verhelpen.

 

Over het algemeen kunnen zonnepanelen veilig en betrouwbaar zijn wanneer ze correct worden geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt volgens de juiste veiligheidsrichtlijnen.Zonnepanelen worden via een omvormer aangesloten op de groepenkast. Een aparte groep in de groepenkast wordt gereserveerd voor de zonnepanelen. Vanuit de omvormer wordt een kabel getrokken naar deze groep. Als de installateur van je zonnepanelen failliet is, kan dat voor uitdagingen zorgen. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen:

 

 1. Documentatie verzamelen: Verzamel alle documentatie met betrekking tot de installatie, zoals contracten, garanties, facturen en technische specificaties. Dit kan nuttig zijn bij het communiceren met andere professionals.

 

 1. Garantie controleren: Controleer de garantievoorwaarden van de fabrikanten van de zonnepanelen, omvormer en andere componenten. Mogelijk heb je nog steeds recht op garantie, zelfs als de installateur failliet is.

 

 1. Neem contact op met de curator: Neem contact op met de curator van het failliete bedrijf om te informeren naar mogelijke opties en om te zien of er nog openstaande garanties of servicecontracten zijn.

 

 1. Zoek een nieuwe installateur: Zoek naar andere professionele installateurs in jouw regio die gespecialiseerd zijn in zonnepanelen. Vraag om aanbevelingen van vrienden, buren of online bronnen. Zorg ervoor dat je een betrouwbare en gecertificeerde installateur kiest.

 

 1. Overdracht van garanties: Als je een nieuwe installateur hebt gevonden, bespreek dan de mogelijkheid om de garanties over te dragen. Dit kan ervoor zorgen dat je nog steeds aanspraak kunt maken op garanties voor eventuele defecten of problemen.

 

 1. Technische inspectie: Overweeg om een technische inspectie uit te laten voeren door de nieuwe installateur om de werking en veiligheid van je zonnesysteem te controleren.

 

Het is belangrijk om te onthouden dat elke situatie uniek is en dat het raadzaam is om juridisch advies in te winnen bij een professional als je vragen hebt over je rechten en opties in het geval van een faillissement van de installateur.

 

Een aardlekbeveiliging wordt geïnstalleerd om lekstromen te detecteren en de stroomtoevoer uit te schakelen indien nodig. Mogelijk zijn er aanpassingen aan de meterkast vereist. Het is essentieel om een professionele installateur in te schakelen om de juiste aansluiting en veiligheidsmaatregelen te waarborgen.

Als de installateur van je zonnepanelen failliet is, kan dat voor uitdagingen zorgen. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen:

 

 1. Documentatie verzamelen: Verzamel alle documentatie met betrekking tot de installatie, zoals contracten, garanties, facturen en technische specificaties. Dit kan nuttig zijn bij het communiceren met andere professionals.

 

 1. Garantie controleren: Controleer de garantievoorwaarden van de fabrikanten van de zonnepanelen, omvormer en andere componenten. Mogelijk heb je nog steeds recht op garantie, zelfs als de installateur failliet is.

 

 1. Neem contact op met de curator: Neem contact op met de curator van het failliete bedrijf om te informeren naar mogelijke opties en om te zien of er nog openstaande garanties of servicecontracten zijn.

 

 1. Zoek een nieuwe installateur: Zoek naar andere professionele installateurs in jouw regio die gespecialiseerd zijn in zonnepanelen. Vraag om aanbevelingen van vrienden, buren of online bronnen. Zorg ervoor dat je een betrouwbare en gecertificeerde installateur kiest. De Centrale Inspectie Dienst kan hierin assisteren.

 

 1. Overdracht van garanties: Als je een nieuwe installateur hebt gevonden, bespreek dan de mogelijkheid om de garanties over te dragen. Dit kan ervoor zorgen dat je nog steeds aanspraak kunt maken op garanties voor eventuele defecten of problemen.

 

 1. Technische inspectie: Overweeg om een technische inspectie uit te laten voeren door de nieuwe installateur om de werking en veiligheid van je zonnesysteem te controleren. Hiervoor kunt u contact opnemen met De Centrale Inspectie Dienst.

 

Het is belangrijk om te onthouden dat elke situatie uniek is en dat het raadzaam is om juridisch advies in te winnen bij een professional als je vragen hebt over je rechten en opties in het geval van een faillissement van de installateur.

De omvormer van zonnepanelen moet worden geïnstalleerd op een stevige en stabiele achtergrond, zoals een muur of een stevige montageplaat. Het is belangrijk dat de achtergrond bestand is tegen trillingen en bewegingen om storingen te voorkomen. 

 

Daarnaast moet de omvormer worden geplaatst op een goed geventileerde locatie om oververhitting te voorkomen. 

 

Het is aan te raden om de omvormer te beschermen tegen directe blootstelling aan weersinvloeden, zoals regen of direct zonlicht, door middel van een beschermende behuizing of een overkapping.

Zonnepanelen zelf veroorzaken doorgaans geen lekkage. Ze worden op het dak geïnstalleerd met behulp van waterdichte bevestigingssystemen en de panelen zelf zijn waterbestendig. Echter, als de installatie niet correct is uitgevoerd of als er schade is aan het dak, kan er waterlekkage optreden. 

 

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de installatie wordt uitgevoerd door een professionele installateur en dat het dak regelmatig wordt geïnspecteerd op eventuele schade. Als er tekenen van lekkage zijn, moet dit zo snel mogelijk worden verholpen om verdere schade te voorkomen.Een opstalverzekering dekt schade aan de fysieke structuur van een gebouw, inclusief de zonnepanelen die erop zijn geïnstalleerd. Deze verzekering beschermt tegen schade veroorzaakt door brand, storm, inbraak, vandalisme en andere gebeurtenissen die onder de polisvoorwaarden vallen. 

 

De dekking kan variëren, dus het is belangrijk om de polisvoorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat zonnepanelen zijn opgenomen. In sommige gevallen kan een aanvullende verzekering nodig zijn om de volledige waarde van de zonnepanelen te dekken. 

 

Het is raadzaam om contact op te nemen met een verzekeringsadviseur voor specifieke informatie over opstalverzekeringen voor zonnepanelen.

Een opleverdocument voor zonnepanelen is een officieel document dat wordt verstrekt na de voltooiing van de installatie van zonnepanelen. Het document bevat gedetailleerde informatie over de geïnstalleerde zonnepanelen en de bijbehorende apparatuur. Het opleverdocument kan onder andere de volgende informatie bevatten:

 

 1. Specificaties van de zonnepanelen: Het document bevat informatie over het merk, het model, het vermogen en het aantal zonnepanelen dat is geïnstalleerd.

 

 1. Omvormerinformatie: Het vermeldt het merk, het model en de capaciteit van de omvormer die is gebruikt om de gelijkstroom van de zonnepanelen om te zetten in bruikbare wisselstroom.

 

 1. Installatiedetails: Het document kan informatie bevatten over de locatie van de zonnepanelen, de bekabeling, de bevestigingsmethode en andere relevante installatiedetails.

 

 1. Garantie-informatie: Het opleverdocument kan ook informatie bevatten over de garantieperiode en de voorwaarden voor de zonnepanelen en de omvormer.

 

 1. Metingen en beproevingen: Bij de oplevering van een zonnesysteem worden en verschillende metingen uitgevoerd. Ook deze metingen zijn een verplicht onderdeel van het opleverdocument.

 

Het opleverdocument is belangrijk omdat het dient als een officieel bewijs van de installatie en de specificaties van de zonnepanelen. Het kan nuttig zijn voor toekomstig onderhoud, garantieclaims en verzekeringen.

Bij stormschade aan zonnepanelen is het belangrijk om de veiligheid voorop te stellen. Volg deze stappen: 

 

 1. Zorg voor uw eigen veiligheid en vermijd het betreden van het dak bij gevaarlijke omstandigheden. 
 2. Neem foto’s van de schade als bewijs voor verzekeringsclaims. 
 3. Schakel de omvormer uit om de stroomtoevoer naar de beschadigde panelen te stoppen. 
 4. Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij om de schade te melden 
 5. Neem contact op met De Centrale Inspectiedienst om de schade te beoordelen en de nodige reparaties uit te voeren. 
 6. Houd alle documentatie en facturen bij voor verzekeringsdoeleinden.
Wanneer er twijfel bestaat of een zonnesysteem al dan niet veilig en volgens de norm is geïnstalleerd kunt u contact opnemen met De Centrale Inspectiedienst. Door het uitvoeren van een onafhankelijke inspectie zullen er eventuele gebreken aan het licht komen.

 

Er zijn verschillende keurmerken en certificeringen voor zonnepanelen. Een belangrijk keurmerk is het TÜV-keurmerk, dat aangeeft dat de zonnepanelen zijn getest op kwaliteit, prestaties en veiligheid. 

 

Daarnaast is er het CE-markering, dat aangeeft dat de zonnepanelen voldoen aan de Europese veiligheidsnormen. Verder is er het IEC 61215-certificaat voor de prestaties en duurzaamheid van de zonnepanelen. Daarnaast kunnen fabrikanten ook ISO-certificeringen hebben voor kwaliteitsmanagement. 

 

Het is belangrijk om te controleren of de zonnepanelen die u overweegt te kopen of hebt gekocht, voldoen aan deze keurmerken en certificeringen, omdat dit de kwaliteit en betrouwbaarheid van de panelen garandeert.Zonnepanelen worden meestal afgezekerd door middel van zekeringen in de omvormer en/of in de meterkast. Deze zekeringen zijn ontworpen om de stroom te onderbreken bij een te hoge stroomsterkte of kortsluiting, om zo de panelen en het systeem te beschermen tegen overbelasting en schade. 

 

In de omvormer bevinden zich vaak zekeringen die specifiek zijn ontworpen voor de gelijkstroom (DC) zijde van het zonnesysteem. Deze zekeringen beschermen de panelen en de bekabeling tegen overbelasting of kortsluiting. 

 

Daarnaast kunnen er ook zekeringen worden geïnstalleerd in de meterkast, op de wisselstroom (AC) zijde van het systeem. Deze zekeringen beschermen het elektriciteitsnetwerk tegen overbelasting en zorgen ervoor dat de stroom veilig naar het netwerk kan worden geleid.

 

Het type en de grootte van de zekeringen zijn afhankelijk van de specificaties van het zonnesysteem en de vereisten van de elektrische installatie. Het is belangrijk dat de zekeringen correct worden gekozen en geïnstalleerd door een professionele installateur, om de veiligheid en goede werking van het zonnesysteem te waarborgen.

 

Een vogelnest onder een zonnepaneel mag je niet weghalen, omdat dat (vaak) strafbaar is: veel vogels zijn beschermd in Nederland. Zeker tijdens het broedseizoen mogen de vogels niet worden worden gestoord. Soms is het toegestaan om nestje na het broedseizoen weg te halen, maar dan is de overlast vaak als weg. 

 

Het is verstandig om na het broedseizoen vogelwering te plaatsen op uw zonnepanelen. Hiervoor kunt u contact opnemen met De Centrale Inspectiedienst

Inspectie aanvraag stormschade

Dit is een inspectie die van uw zonnesysteem op het dak. Wij inspecteren de aansluitingen en bevestiging na een storm.

Inspectie aanvraag zonnepanelen inclusief groepenkast

Dit is ons meest gekozen inspectie. Wij inspecteren uw zonnesysteem en de aansluiting van uw zonnesysteem in de groepenkast

Inspectie aanvraag zonnesysteem inclusief controle groepenkast

Dit is ons meest uitgebreide inspectie. Wij inspecteren uw zonnesysteem en de groepenkast.

Zonnepanelen inspectie

Botanische naam

Nederlandse naam

Grootte

Betula pendula ‘Youngii’

Prieelberk

3e

Cercis siliquastrum

Judasboom

3e

Crataegus lavalleei ‘Carrierei’

Meidoorn

3e

Malus ‘Veitch Scarlet’

Sierappel

3e

Prunus subh. ‘Autumnalis Rosea’

Winterbloeiende kers

3e

Pyrus salicifolia ‘Pendula’

Wilgbladige treurpeer

3e

Acer campestre ‘Elsrijk’

Veldesdoorn

2e

Catalpa bignonioides

Trompetboom

2e

Crataegus persimilis ‘Splendens’

Meidoorn

2e

Gleditsia triac. ‘Sunburst’

Gele Valse Christusdoorn

2e

Koelreuteria paniculata

Chinese Vernisboom

2e

Magnolia kobus

Japanse Magnolia / Beverboom

2e

Morus alba

Moerbei

2e

Parrotia persica ‘Bella’

Perzisch Ijzerhout

2e

Prunus avium ‘Early Rivers’

Kers

2e

Prunus serr. ‘Kanzan’

Sierkers

2e

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

Sierpeer

2e

Styrax japonicus

Japanse Storaxboom

2e

Tetradium daniellii hupehensis

Tetradium daniellii hupehensis

2e

Tilia cordata ‘Böhlje’

Winterlinde / Kleinbladige Linde

2e

Zelkova serrata

Japanse Schijniep

2e

Acer freemanii ‘Autumn Blaze’

Esdoorn

1e

Acer rubrum ‘Oktober Glory’

Rode Esdoorn

1e

Aesculus carnea ‘Briotii’

Rode Paardenkastanje

1e

Aesculus hippocastanum

Witte Paardenkastanje

1e

Aesculus hippo. ‘Baumanii’

Dubbelbloemige Paardenkastanje

1e

Alnus cordata

Hartbladige Els

1e

Alnus glutinosa

Gewone Els

1e

Betula ermanii ‘Holland’

Goudberk

1e

Betula nigra

Zwarte Berk

1e

Betula pendula

Ruwe Berk

1e

Carpinus betulus

Haagbeuk

1e

Castanea sativa

Tamme Kastanje

1e

Fagus sylvatica

Gewone Beuk

1e

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Bruine Beuk

1e

Juglans regia

Walnoot

1e

Liriodendron tulipifera

Tulpenboom

1e

Malus / Pyrus / Prunus

Fruitbomen hoogstam div. soorten

1e

Ostyra carpinifolia

Hopbeuk

1e

Populus nigra

Zwarte populier

1e

Pterocarya fraxinifolia

Kaukasische vleugelnoot

1e

Qercus cerris

Moseik

1e

Quercus robur

Zomereik

1e

Robinia ps. ‘Bessoniana’

Acacia

1e

Sophora japonica

Honingboom

1e

Tilia cordata

Winterlinde / Kleinbladige Linde

1e

Tilia cordata ‘Greenspire’

Winterlinde / Kleinbladige Linde

1e

Tilia europaea ‘Pallida’

Keizerlinde

1e

Tilia platyphillos

Zomerlinde

1e

Tilia tomentosa ‘Brabant’

Zilverlinde

1e

Ulmus ‘Columella’

Iep

1e